Северняшкият ансамбъл подготвя приятна изненада за плевенчани през задаващия се празничен месец.
На 9 декември, събота, и на 12 декември, вторник, от 18:00 часа в ДКТ „Иван Радоев“ ще бъде представен фолклорно тематичен спектакъл „От мегдана“. Проявата ще включва музикално – танцови и обредни постановки, свързани с традициите, обичаите и песните от средна северна България. Вход свободен!

Дарик Плевен
На 9 и 12 декември в залата на ДКТ“Иван Радоев“ в Плевен ще бъде представен фолклорно-тематичният спектакъл „От мегдана” – проект, финансиран от Община Плевен и включен в цикъла от концерти по случай 140-годишнината от Плевенската епопея.

Концертът включва музикално-танцови и обредни постановки, свързани с традициите, обичаите и песните от средна та част на Северна България.
Спектаклите „От мегдана“ ще се проведат от 18:00 часа на 9 и 12-ти декември в залата на ДКТ“Иван Радоев“ в Плевен.
Входът е свободен!

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Плевен, в състав: Председател – Милен Яков – Заместник-кмет и членове: Стефка Григорова – началник-отдел „Култура”, проф. Милчо Василев – Ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Петър Матев – Главен експерт в Министерството на културата, отдел „Сценични изкуства и художествено образование, Владислав Сотиров – Директор дирекция „Човешки ресурси”, Десислава Йорданова – началник-отдел „ПНО”, и Людмил Добрев – началник-отдел „Бюджет”, проведе на 24 октомври втория етап от конкурса за длъжността „Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен”. За конкурса се явиха двама кандидати. Във връзка с т.10 от Правилата за провеждане на конкурс – защита на концепция и събеседване, кандидатът Росен Пачев Маринов постигна резултат от 134 т., а кандидатът Мариян Ленев Туджаров – 257 т, покривайки предвидените от Правилата за провеждане на конкурса 60 % от максимално възможния окончателен резултат и удовлетворявайки изискванията за заемане на длъжността. Комисията предлага на Кмета на Община Плевен на длъжността „Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен” да назначи Мариян Ленев Туджаров