Archives

All posts for the month септември, 2016

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА  04.10.2016 год. от 10.00 часа   В ТАНЦОВА ЗАЛА НА СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ   ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ИВАН ВЪЛЕВ”.

        ЗАПИСВАНЕ  И СПРАВКИ – гр.ПЛЕВЕН , ул. „ДОЙРАН” 79, СГРАДАТА НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ГРАДСКАТА ГРАДИНА. 

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  КАНДИДАТИТЕ : 

ЗА ТАНЦЬОРИ:

–       Двигателна култура(пластичност, въртеливост, скокливост , височина на движенията)  

–        2/ две /   комбинации по избор  в различни размери и области, като едната е Северняшка и 2 / два / диагонала 

    –   Танцувална памет

    –   Метроритмичен усет

    –   Възрастова граница – до 30 год.

   –   Образование – минимум средно 

ЗА ПЕВИЦИ И ОРКЕСТРАНТИ

–         Вокални умения  – бърза и бавна песен по избор / инструментални умения – бърза и бавна мелодия по избор

–         Музикална памет

–         Нотна грамотност

–         Образование – минимум средно

 

ТЕЛ: 064 80 26 79 ;  0879 404 137 

Вр.и.д.Директор: Мариян Туджаров